Wie zijn wij

De Heldring biedt speciaal onderwijs aan kinderen met een verstandelijke beperking van vier tot en met twaalf jaar. We werken met de zml-leerlijnen aan de basisvaardigheden.

De leerlijnen zijn: mondelinge taal, schriftelijke taal, leren leren, rekenen, praktische redzaamheid, burgerschap, sociaal-emotionele ontwikkeling, kunst en cultuur, seksuele vorming, bewegingsonderwijs en spelontwikkeling.

De Heldring werkt! Met veel Plezier, Professioneel aan het Perspectief van de leerling.

Schoolgids

De school speelt een grote rol in het leven van een kind. Het is dus belangrijk een goede en weloverwogen schoolkeuze te maken. Deze gids
kan u daarbij helpen.

Team

Anneke Hoogendoorn

Leraarondersteuner

Anneke Koelewijn

Coach

Arjen van Norden

Groepsleerkracht

Coen ter Linden

Onderwijsassistent en sportbegeleider, leraar in opleiding

Danielle van Dam

Groepsleerkracht

Dewi Honingh

Leraarondersteuner

Didy Heus

Leraarondersteuner

Dominique Braam

Onderwijsassistent

Erin Dekker

Onderwijsassistent en leraar in opleiding

Eefje Roffelsen

Onderwijsassistent

Eline van Veen

Onderwijsassistent

Eva Winters

Begeleider Cordaan

Ellen van Velzen

Onderwijsassistent

Fatima Aoulad Lahcen

Begeleider Cordaan

Frederique Coumou

Onderwijsassistent

Gabrielle de Vries

Leraarondersteuner en leraar in opleiding

Gabryiell Baal

Begeleider Cordaan

Ilona Hooning

Onderwijsassistent

Lianne van der Moolen

Groepsleerkracht

Laura Kemper

Groepsleerkracht

Letmes Bodih

Onderwijsassistent

Liesbeth van Mispelaar

Groepsleerkracht

Marije Hoogland

Groepsleerkracht

Marije Schipper

Ouder-en kindadviseur

Marijn Oussoren

Adjunct-directeur

Mariska Buys

Teamleider

Marjolein Stolwijk

Directeur

Marjolein Verheul

Onderwijsassistent

Marleen Bottelier

Logopedist

Marlies de Waard

Groepsleerkracht

Mijke Roos

Leraar in opleiding

Mirjam Bruring

Onderwijsassistent

Nadine de Roo

Groepsleerkracht

Nanda de Waart

Groepsleerkracht

Nienke Groot

Leraar in opleiding

Nienke Teertstra

Psycholoog

Noha Jamal

Begeleider Cordaan

Nora Ballendux

Fysiotherapeut

Pascale Vinken

Onderwijsassistent

Radha Pancham

Groepsleerkracht

Robin van Toorenburg

Onderwijsassistent, leraar in opleiding

Rosita Aolad si Mohammed

Onderwijsassistent en leraarondersteuner

Sandra Claesen

Groepsleerkracht en vakleerkracht beeldende vorming

Sara Langedijk

Leraarondersteuner

Savannah Reugebrink

Leraarondersteuner, leraar in opleiding

Simone Spaan

Persoonlijk begeleider Cordaan

Sjoerd Rogmans

Intern Begeleider

Susan Mantel

Onderwijsassistent

Thijs Nooitgedacht

Vakleerkracht bewegingsonderwijs

Tim Slooten

Onderwijsassistent en ICT medewerker

Yasemin Kasal

Teamleider Cordaan

Kwaliteitsonderzoeken

In april 2022 is SO De Heldring bezocht door de onderwijsinspectie. Die dag is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de kwaliteit. De inspectie heeft onze school opnieuw beoordeeld als goede school. Via onderstaande link kunt u het rapport inzien. Ook mogen wij ons tot 2025 een excellente school noemen. Het rapport behorende bij dit predicaat kunt u ook inlezen.

Medezeggenschapsraad

Een MR heeft advies- en instemmingsrecht over een aantal belangrijke zaken die het personeel en de ouders aangaan. Dit zijn zaken als verandering van schooltijden, de schoolbegroting en veranderingen op onderwijskundig gebied. Het SO en VSO De Heldring heeft een gezamenlijke MR. Onze MR bestaat uit twee ouders en twee personeelsleden van het SO en twee ouders en twee personeelsleden van het VSO. De MR vergadert gemiddeld vier keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. De MR maakt een planning voor het schooljaar en van elke vergadering notulen, welke op te vragen zijn. Voor alle scholen die onder het bestuur vallen is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Heeft u een vraag voor de MR of wilt u een onderwerp dat de MR aangaat, inbrengen? Dan kunt u de MR bereiken op het volgende e-mailadres: mr@sodeheldring.kolom.net

Voor SO De Heldring bestaat de MR uit:

  • Tijn van Hooven (voorzitter en vader van Bram)
  • Siem-Jan Vos (vader van Letizia)
  • Liesbeth van Mispelaar (secretaris en groepsleerkracht)
  • Radha Pancham (groepsleerkracht)

Het Vogelnest