In iedere groep wordt er vanuit de leerlijnen gewerkt met een groepsplan. 
Een groepsplan omvat een beschrijving van het onderwijsaanbod aan alle leerlingen
in de groep voor een vastgestelde periode en een bepaald vak. 
Het beschrijft welke aanpak en interventies de leerkracht uitvoert om de gestelde 
doelen te behalen. Voor het begin van het schooljaar maakt de leerkracht samen
de intern begeleider de groepsplannen voor de groep. 
Viermaal per jaar worden de doelen opnieuw vastgesteld.