Privacy-beleid Stichting Kolom

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verordening zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt. Hiervoor wordt Informatiebeveiliging- en privacybeleid opgesteld en er is een externe Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld.

Privacy voor leerlingen en medewerkers

Bij Stichting Kolom gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen en medewerkers. In verband met het geven van onderwijs en het begeleiden van onze leerlingen worden gegevens van leerlingen vastgelegd. Ook van medewerkers worden gegevens opgeslagen. Informatie van medewerkers wordt alleen gebruikt ten behoeve van de eigen organisatie.

Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. 

Verwerkersovereenkomsten met leveranciers

De scholen maken ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerling gegevens. Het bestuur heeft in verwerkersovereenkomsten met de leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Informatie over leerlingen wordt alleen gedeeld met andere organisaties als dat wettelijk verplicht is. Aanvullende informatie wordt alleen gedeeld als ouders daar toestemming voor hebben geven.

Vragen of klachten?

Indien u een vraag, opmerking of een klacht heeft op het gebied van privacy kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau van Stichting Kolom via mail of telefoon (020 – 5148 080). 

U kunt als u dat wenst ook direct contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming (FG). De gegevens van de FG en verdere informatie over privacy vindt u via onderstaande knop.