Alle leerlingen uit de groepen C, D, E, F en Vogelnest 2 gaan 2 nachten op werkweek/schoolkamp. Dit is altijd een fantastische tijd.
Voor de ontwikkeling van onze leerlingen is het van belang dat zij de
vaardigheden die zij op school hebben geleerd, buiten de school
kunnen toepassen.    
Gedurende deze dagen komen alle geleerde vaardigheden samen.
Denk aan taal, sociaal-emotionele ontwikkeling, spelontwikkeling,
bewegingsonderwijs, zwemmen, praktische redzaamheid,
burgerschap en vooral heel veel plezier.
De vrijwillige ouderbijdrage hiervoor wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Het gaat bij onze werkweek om een vrijwillige bijdrage. Dit betekent dat de leerlingen mee op werkweek gaan ongeacht het betalen van deze bijdrage.