Voor de ontwikkeling van onze leerlingen is het van belang dat zij de
vaardigheden die zij op school hebben geleerd, buiten de school
kunnen toepassen.  
De werkweek is voor onze leerlingen de topweek van het jaar.  
Gedurende deze week komen alle geleerde vaardigheden samen.
Denk aan taal, sociaal-emotionele ontwikkeling, spelontwikkeling,
bewegingsonderwijs, zwemmen, praktische redzaamheid,
burgerschap en vooral heel veel plezier.
De vrijwillige ouderbijdrage hiervoor wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.