De onderdelen die bij het schrijven aan bod komen zijn: handschriftontwikkeling, auditieve analyse, spellen en stellen. Elke leerling is op zijn of haar niveau met schrijven bezig: oefeningen voor de fijne motoriek, oefeningen voor de schrijfmotoriek of het schrijven van letters, woorden of zinnen. Het schrijven wordt aangeboden in zowel de taalblokgroepen (auditieve analyse, spellen en stellen) als in de eigen groep (handschriftontwikkeling). 

De methodes die wij gebruiken voor schrijven zijn: Schrijfdans, Schrijven zonder pen, Schrijven doe je zo (handschriftontwikkeling), Actief leren lezen en Spelling in de lift (spelling).