Mondelinge taal staat aan de basis van al het leren; zowel van de cognitieve ontwikkeling als de emotionele ontwikkeling. Woorden kunnen begrijpen en kunnen gebruiken is essentieel voor alle vak- en leergebieden en om deel te kunnen nemen aan sociaal verkeer. Daarom is woordenschatonderwijs speerpunt in ons onderwijs voor mondelinge taal. Iedere week krijgen de leerlingen 2 nieuwe woordclusters aangeleerd vanuit de methode Logo 3000. Eenmaal per jaar wordt de passieve woordenschat getoetst. 

Op SO De Heldring worden alle lessen ondersteund met totale communicatie: gesproken taal wordt altijd ondersteund met gebaren, concrete materialen, pictogrammen, plaatjes, mimiek en lichaamshouding.

Eens per jaar wordt er voor ouders een cursus ‘ondersteunende gebaren’ georganiseerd.