Leren spreken en leren luisteren.
Op school werken twee logopedisten. Elke nieuwe leerling wordt onderzocht. 
Daarna wordt bekeken of de kinderen logopedie nodig hebben.
Logopedie wordt soms individueel, soms in een groepje en soms in de klas gegeven. 
Kinderen die bijna of niet spreken starten elke dag met taalactivering.
Dat doen we door bege¬leid spel.
Daarnaast worden, met de logopedis¬ten, in de jongste groepen nieuwe
woorden ge¬leerd en taalspelletjes gedaan.