Leren spreken en leren luisteren.
Op school werken twee logopedisten. Elke nieuwe leerling wordt onderzocht. 
Daarna wordt bekeken of de kinderen logopedie nodig hebben.
Logopedie wordt soms individueel, soms in een groepje en soms in de klas gegeven. 
Kinderen die bijna of niet spreken starten elke dag met taalactivering.
Dat doen we door begeleid spel.
Daarnaast worden, met de logopedisten, in de jongste groepen nieuwe
woorden geleerd en taalspelletjes gedaan.