Leren lezen in niveaugroepen.
Elke morgen, tussen 9.00 uur en 9.45, staat taal op het programma. Alle leerlingen van de school doen daar aan mee. Elke leerling is op zijn of haar niveau met taal bezig: leren spreken, leren lezen, lezen en spellen op AVI niveau. De indeling van de leerlingen (wie is op welke manier met taal bezig) gebeurt naar aanleiding van de toetsen tweemaal per jaar. De niveaugroepen noemen we taalblokgroepen.
Welke methodes gebruiken we? Lezen moet je doen, Spelling in de lift, AVIboeken, smartboar­doefeningen of lessen.