SO De Heldring besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociale, emotionele en maatschappelijke ontwikkeling van leerlingen. We werken met de leerlingen aan doelen rondom zelfbeeld en sociaal gedrag vanuit de (zml)leerlijnen sociale- en emotionele ontwikkeling van de CED. Alle leerlingen krijgen twee keer per week gerichte lessen sociale- en emotionele ontwikkeling maar het werken aan de doelen gaat de hele week door. Situaties in de praktijk waarin de leerlingen oefenen (met hulp vragen, samenwerken, gevoelens herkennen en benoemen, contact leggen, conflicten oplossen, je inleven in de ander) doen zich gedurende de hele dag voor.Voor de lessen sociale en emotionele ontwikkeling en burgerschap gebruiken wij de zml-versie van Vreedzame School: Beste Vrienden. Ieder blok wordt centraal geopend met een korte voorstelling of een filmpje met collega's en leerlingen in de hoofdrol die het thema van dat blok introduceren.