Sociaal-emotionele ontwikkeling

Het ontwikkelen van het zelfbeeld, het temperament en emoties horen bij sociaal-emotionele ontwikkeling.
De sociaal-emotionele ontwikkeling is te splitsen in de sociale en de emotionele ontwikkeling.

De sociale ontwikkeling betekent het krijgen van begrip voor andere mensen
en het ontwikkelen van positief gedrag en vaardigheden ten opzichte van de
medemens. Hier valt ook sociale cognitie onder.
Dat wil zeggen dat het kind kennis heeft van omgangsregels en relaties
tussen mensen. De emotionele ontwikkeling wil zeggen dat het kind leert om
de gevoelens van zichzelf en anderen te begrijpenen om daar goed mee om
te gaan.

Welke methodes gebruiken we? 

“Beste Vrienden" van de Vreedzame school.
Deze methode is speciaal ontwikkelt voor het zml-onderwijs en wordt gebruikt bij
de sociaal-emotionele ontwikkeling en Burgerschap.
De school gebruikt de SCOL (een onderzoeksinstrument) om de
sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen in kaart te brengen.