Seksuele vorming gaat over vriendjes maken, verschillen en overeenkomsten tussen jongens en meisjes, grenzen aangeven en elkaars grenzen respecteren. Het gaat over de ontwikkelingen van een baby’tje in de buik tot de veranderingen die plaatsvinden in de puberteit. 
Ook onze leerlingen hebben vragen over relaties en seksualiteit. Kinderen maken vanaf de geboorte een seksuele ontwikkeling door, al voordat ze in de puberteit komen.
De lessen relationele en seksuele vorming sluiten aan op deze ontwikkeling. De school ondersteunt kinderen hierbij door het geven van juiste informatie en het leren van vaardigheden. Kinderen raken zo ook vertrouwd met de onderwerpen en vinden het normaal om hierover te praten. Ze worden zich bewust van hun eigen én andermans gevoelens, en leren dat ze hun mening, wensen en grenzen mogen aangeven.
Relationele en seksuele vorming helpt kinderen zich te ontwikkelen tot mensen die respect hebben voor zichzelf en voor anderen.
Dankzij deze lessen:
- durven ze eerder vragen te stellen over seksualiteit
- ontwikkelen ze normen en waarden op dit thema
- worden ze weerbaarder en spreken ze elkaar aan op ongewenst gedrag
- leren ze respectvol met elkaar om te gaan
- kunnen ze verantwoorde keuzes maken op het gebied van relaties en seksualiteit

Onze school werkt binnen dit thema nauw samen met de GGD en ouders. Tijdens de jaarlijkse week van de lentekriebels (die duurt bij ons een maand) besteden we heel specifiek aandacht aan dit thema. Ook ouders worden die periode uitgenodigd om onder begeleiding van de GGD in gesprek te gaan met elkaar en hebben de mogelijkheid tot het stellen van allerlei vragen.