Leren rekenen in niveaugroepen

 
We werken vanuit de leerlijnen ZLM-SO van de CED aan de kerndoelen voor rekenen. De rekenlessen worden groepsdoorbroken aangeboden in niveaugroepen. Deze niveaugroepen zijn ingedeeld op leerlijnniveau en noemen we rekenblokgroepen. De leerlingen krijgen vier keer in de week drie kwartier rekenonderwijs. De lessen worden zo praktisch mogelijk aangeboden met ondersteunend rekenmateriaal. Tijdens de rekenlessen komen de volgende onderdelen aan bod: getalbegrip, formeel rekenen, meten/wegen, tijd en geld. Vanaf de middenbouw (groep C) nemen de leerlingen deel aan het rekenblok. In de onderbouw wordt het rekenonderwijs aangeboden binnen de eigen groep tenzij er aanleiding is om een leerling vervroegd te laten deelnemen aan het rekenblok.


Indeling

De indeling van de leerlingen gebeurt naar aanleiding van de toetsen, tweemaal per jaar. De niveaugroepen noemen we rekenblokgroepen. Welke methodes gebruiken we? Maatwerk, Klasse!winkel, Rekenflat en Rekenboog.