Wekelijks zijn er muziektheaterlessen op school. 

Muziek is het uitgangspunt in de les. De leerlingen worden uitgenodigd te bewegen op de muziek. Attributen (bv. hoeden, doeken, maskers, verkleedkleren) worden gebruikt om de fantasie te prikkelen.

De verbeelding en creativiteit wordt aangesproken en de leerlingen kunnen op een andere manier naar de wereld kijken.


In de lessen maken de leerlingen kennis met begrippen als:

publiek zijn, kijken en luisteren, applaus geven en ontvangen, speler zijn, optreden, jezelf voorstellen, wachten.

En gaat het ook over: durven, respect hebben, concentreren, samenspelen, aan afspraken houden, samenwerken, zelfvertrouwen krijgen. Hieronder een impressie van de muziek uit de lessen: