Leren moet je leren.
Hoe vraag je hulp? En wanneer? Hoeveel taken kun je aan?
En hoeveel tijd kun je werken aan die taken?
5 minuten of 25 minuten?
Kun je vertellen wat je goed hebt gedaan? En wat beter kan?
Hoe pak je een taak aan? Begin je gelijk of kun je wachten op uitleg?
Kun je nadoen wat de leerkracht voordoet?
Volg je alle stappen? Kun je met een ander samenwerken?
Hoe verdeel je de taken?
Welke afspraken maak je samen?

Leren leren gaat over het plannen en organiseren van taken,
over werkhouding, over taakaanpak en over reflectie.

Leren leren geeft kinderen handvaten om makkelijker en slimmer te leren.