Aslan Muziekcentrum verzorgt op onze school een doorlopende leerlijn. 

Aslan Muziekcentrum biedt voor het primair onderwijs de leerlijnen muziek (Muziek Talent Express), dans (Dans Talent Express), theater (Theater Talent Express) en een leerlijn, waarin twee of drie disciplines gecombineerd worden. Met deze leerlijnen geeft Aslan Muziekcentrum invulling aan het huidige basispakket cultuureducatie. Een vaste vakdocent geeft wekelijks les waarin de leerlingen zich op een logische wijze muzikaal, theatraal en/of dansant ontwikkelen. Door de kunstlessen aan te laten sluiten op de jaarplanning, wordt het echt een onderdeel van de school.

Inhoud leerlijn: - Continuïteit in kunstzinnige ontwikkeling leerlingen. - Instrumenten in bruikleen. - Uitbreidingsmogelijkheid met naschoolse talentgroep. - Kwaliteits- en tevredenheidsbewaking. - Gratis digitale versie van onze leerlijnen voor alle leerlingen. - Aandacht voor rekenen en taal in de kunstlessen is onderdeel van onze leerlijn.  - Optredens voor ouders en de buurt (o.a. musical en jaarfeesten) is onderdeel van de leerlijn. - In het kader van de Muziek Talent Express biedt Aslan Muziekcentrum los lesmateriaal en trainingen aan voor muziekdocent en groepsleerkrachten. 

Wie wij zijn: Aslan Muziekcentrum geeft grenzeloze muziek-, dan-en theatereducatie voor alle leeftijden, met de gedachte dat artistieke uitingen door hun aard meer begrip tussen verschillende groepen kunnen brengen. Verdieping in elkaars cultuur, achtergoronden en waarden is daarbij essentieel.

Meer info: Op zoek naar muziek-, dan- of theaterles buiten schooltijd? Of een talentprogramma op maat? Kijk voor meer informatie op ww.aslanmuziekcentrum.nl of mail naar info@aslanmuziek.nl

Muziek: Een keer in de week heeft elke klas muziekles van de vakleerkracht muziek. De muziek is het uitgangspunt. Attributen (hoed, doek, masker etc.) worden gebruikt om de fantasie te prikkelen. De leerlingen maken kennis met begrippen als: applaus, publiek zijn, optreden, wachten, durf, zelfbewustzijn, respect en concentratie.

Beeldend: De leerlingen leren vaardigheden waarmee zij/hij zich creatief en kunstzinnig wil en kan uiten, passend bij de eigen mogelijkheden, talenten en voorkeuren.

Op onze school werken we op twee manieren aan beeldend onderwijs. In de klas (leerlingen leren vaardigheden als knippen, plakken en verven. In het atelier gaan leerlingen experimenteren met verschillende materialen zoals klei, beton, hout, wilgentenen, plastic etc.) Regelmatig worden kunstenaars op school uitgenodigd om met de kinderen in het atelier te werken. Zo willen we een verbinding maken met de ontwikkelingen in de professionele kunst.