De leerlingen maken kennis met kunstzinnige en culturele aspecten
in hun leefwereld.De leerlingen gaan naar voorstellingen toe
bijvoorbeeld in het Concertgebouw of er komt een theatergroep
de school in zoals de Cliniclowns.
Ze leren er actief aan deel te nemen.

Muziek
Een keer in de week heeft elke klas muziekles van de vakleerkracht
muziek. De muziek is het uitgangspunt. Attributen (hoed, doek,
masker etc.) worden gebruikt om de fantasie te prikkelen.
De leerlingen maken kennis met begrippen als: applaus,
publiek, optreden, wachten, durf, zelfbewustzijn, respect en concentratie.
Er is een nauwe samenwerking met de muziekschool Noord.

Dans
De stichting Papageno heeft subsidie gekregen om kunstvakdocenten
op te leiden tot specialisten in het speciaal onderwijs.
Op tien scholen in Amsterdam wordt een pilot gedaan.
Onze school is er een van.
Dansdocenten komen in september danslessen geven
voor de onderbouw, in januari is de bovenbouw aan de beurt.

Beeldend
De leerlingen leren vaardigheden waarmee zij/hij zich creatief
en kunstzinnig wil en kan uiten, passend bij de eigen mogelijkheden,
talenten en voorkeuren. 
Op onze school werken we op twee manieren aan beeldend onderwijs.
In de klas (leerlingen leren vaardigheden als knippen, plakken, verven)
en in het atelier (leerlingen gaan experimenteren met verschillende
materialen zoals klei, beton, hout, wilgentenen, plastic etc.)
Regelmatig worden kunstenaars op school uitgenodigd om met
de kinderen in het atelier te werken. Zo willen we een verbinding maken
met de ontwikkelingen in de professionele kunst.