ICT, of met een ander woord digitale geletterdheid, is een van de belangrijkste middelen waarmee we nu en in de toekomst informatie verzamelen en bewerken.  Voor onze leerlingen biedt ICT veel kansen. Het is daarom belangrijk dat de leerlingen voldoende ICT-vaardigheden beheersen. Om deze te kunnen ontwikkelen gaan we de komende jaren intensief aan de slag met het ontwikkelen van een curriculum passend bij onze leerlingen. De school beschikt over Ipads, computers, laptops en chromebooks.