Burgerschapsvorming neemt een centrale plek in. 
Wij leren de leerlingen op een planmatige manier vaardigheden te ontwikkelen
waardoor zij beter in staat zijn actief deel te nemen aan de maatschappij.
De leerlingen leren hoe sociaal competent gedrag eruitziet.

De school werkt aan het bevorderen van normen, waarden en democratie.
De school leert de leerlingen zich open te stellen voor de samenleving.
Dagelijks wordt geoefend om leerlingen betrokken te laten zijn bij
de dingen die op school, in de omgeving van de school
en de wereld gebeuren.

Burgerschap wordt o.a. vorm gegeven vanuit de methode De Vreedzame School/Beste Vrienden en tijdens de lessen vanuit onze schoolbrede thema's.