Twee keer in de week krijgen de kinderen gymles van de vakleerkracht
bewegingsonderwijs.  Het aanleren van technieken en vaardigheden als
balanceren, rollen, zwaaien, klimmen, worden afgewisseld met spelvormen.
De jongste groepen zijn bewegend op ontdekkingsreis. 
Bij de oudere groepen ligt de nadruk op samenwerking en teamspelen. 
Daarnaast worden zij verder uitgedaagd binnen hun motorische ontwikkeling.