Welkom

Welkom op de website van SO De Heldring. ​

Wij zijn een school voor gespecialiseerd onderwijs (cluster 3) voor leerlingen die zeer moeilijk leren in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar.

De school speelt een grote rol in het leven van een kind. Het is dus belangrijk een goede en weloverwogen schoolkeuze te maken. Deze website kan u daarbij helpen. Op onze site vindt u informatie over onze school. U kunt informatie vinden over de de aanmeldingsprocedure, de schoolgids, hoe we ons onderwijs organiseren en vormgeven, de zorg voor de leerlingen en over de dagelijkse gang van zaken.