Marijn Oussoren
Locatiedirecteur Marjolein Stolwijk
Algemeen directeur


 Lianne van der Moolen
Groepsleerkracht onderbouw/middenbouwgroep


Rosita Aolad Si Mhammed
Leraarondersteuner onderbouw/middenbouwgroep


Pascale Vinken
Onderwijsassistent onderbouw/middenbouwgroep


Najima Amraoui
Onderwijsassistent onderbouw/middenbouwgroep


Gabrielle de Vries
Groepsleerkracht (I.O.) middenbouw/bovenbouwgroep


Marije Hoogland
Groepsleerkracht middenbouw/bovenbouwgroep


Ilona Hooning 
Onderwijsassistent middenbouw/bovenbouwgroep


Thijs Nooitgedagt
Vakleerkracht bewegingsonderwijs


Sjoerd Rogmans
Intern begeleider en coach


 Nienke Teertstra
Psycholoog


Sandra Claesen
Vakleerkracht beeldend


Anneke Koelewijn
Vakleerkracht muziek en coach


Fatima Aoulad Lahcen = Begeleider Cordaan