Wanneer een leerling extra hulp of ondersteuning nodig heeft, dan is er op school een team van jeugdhulpverleners voorhanden. De hulpverleners kunnen individuele begeleiding en groepsbegeleiding en -behandeling bieden. Zij werken nauw samen met de ouders en het gezin, zodat de leerlingen zich ook thuis optimaal ontwikkelen. 
De vaste jeugdhulpverleners zijn verbonden aan school en vormen een vertrouwd gezicht op school. Zo krijgt u als ouder – en ook uw kind en de leerkracht - zo min mogelijk met verschillende hulpverleners te maken en hoeft u uw verhaal niet telkens opnieuw te vertellen. De hulpverleners zijn dichtbij en gemakkelijk te bereiken; er is voor deze hulp op school geen verwijzing nodig. SO De Heldring werkt samen met Cordaan en Fibbe SCL. Voor meer informatie hierover kunt u zich wenden tot Marjolein Stolwijk.