Het ontwikkelingsperspectief is ons schoolrapport. Hierin staat naar welke uitstroombestemming en daarmee samenhangend uitstroomniveau de school de leerling begeleidt. Met andere woorden: waar is de leerling het best op zijn plek na deze school.
Dit doen we door hoge doelen te stellen, terug te vinden in de schoolstandaard en de leerlijnen. 
Het ontwikkelingsperspectief wordt vanaf het vierde levensjaar vastgesteld bij al onze leerlingen. Jaarlijks wordt dit perspectief, de opbrengsten en de daarbij behorende onderwijsbehoeften met de Commissie van Begeleiding en de leerkracht opnieuw vastgesteld. Twee keer per jaar worden dit schoolrapport met ouders besproken in het OPP-gesprek.