Op de school zijn twee logopedistes werkzaam. Iedere leerling wordt na toelating logopedisch gescreend. Er wordt onderzoek gedaan naar de aanwezige voorwaarden van de communicatieve vaardigheden en naar het niveau van de spraak/taalontwikkeling. Daarnaast wordt er gekeken naar het mondgedrag, de articulatie, eet- en drinkproblematiek, stemgebruik, stotteren en gehoorproblemen. De logopediste is in eerste instantie verantwoordelijk voor het begeleiden van de leerkracht en assistent om de communicatie en de spraak/taalontwikkeling van de leerling zo goed mogelijk te laten verlopen. Zij geeft onderwijzend personeel begeleiding in de groep. 
Daarnaast behandelen de logopedistes leerlingen met een complexe hulpvraag individueel of in kleine groepjes. Er is een maximaal aantal behandelingen beschikbaar voor deze leerlingen. Dit gaat in overleg met de ouders.