Van iedere leerling worden de leervorderingen vastgelegd in overzichten, waarin de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen zichtbaar worden. Alle gegevens die wij door middel van observaties en toetsen verzamelen worden met de ouders besproken. Dit systeem is digitaal. Het digitale systeem heet ParnasSys en maakt het ons makkelijk de gegevens inzichtelijk te hebben. Ons leerlingvolgsysteem maakt het ons mogelijk snel en adequaat inzicht te krijgen in de leerontwikkeling van de leerling. Hiermee willen wij het optimale met de leerling bereiken.