Amsta biedt persoonlijke ondersteuning wonen zorg en welzijn aan mensen
met een verstandelijke beperking in Amsterdam. Stichting AGO biedt passende dagbesteding aan volwassenen mensen met een verstandelijke beperking.


Ondersteuning van mensen met verstandelijke beperking.


De Bascule is een academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie voor de regio Amsterdam en omstreken.


Landelijke netwerkorganisatie voor mensen die zorg en/of ondersteuning nodig hebben, ongeacht oorzaak, of leeftijd.


Biedt opvang, zorg en begeleiding aan verstandelijk gehandicapte jongeren tot 30 jaar en hun naasten.


De Nederlandse prioriteiten voor de ESF-financiering hebben tot doel meer mensen aan een baan te helpen door zich te concentreren op bevolkingsgroepen die zich aan de rand van de arbeidsmarkt bevinden en tegelijkertijd de vaardigheden van laaggeschoolden te verbeteren.