Leerlingen die extra aandacht nodig hebben op het gebied van de motoriek kunnen terecht bij de kinderfysiotherapeut, afkomstig van een particuliere praktijk. Op advies van de schoolarts, huisarts en/of specialist kan de leerling in aanmerking komen voor behandeling op school. Dit gaat altijd in overleg met de ouders en fysiotherapeut op school.