Fibbe SCL biedt snel hulp, advies, screening en begeleiding aan kinderen bij een breed scala aan problematiek. Dit kunnen bijvoorbeeld problemen zijn in het leren of opletten in de klas, in het samenspelen met andere kinderen, in het leren uiten en omgaan met emoties of in het kunnen omgaan met veranderingen en regels. De medewerkers van Fibbe SCL denken graag mee met leerkrachten, andere onderwijsprofessionals en ouders in het aanpakken van dergelijke problemen, in de klas en thuis, die het leren en de ontwikkeling van een kind in de weg staan. Zij kunnen daarnaast ook met individuele kinderen of groepjes kinderen buiten de klas werken. Indien nodig kan Fibbe SCL tevens verdiepend onderzoek en behandeling bieden, waarbij steeds het streven is dit zoveel mogelijk op school plaats te laten vinden. Wanneer school Fibbe SCL vraagt om mee te denken, kijken en werken, wordt hiervoor altijd eerst toestemming gevraagd aan u als ouders/ verzorgers. De medewerkers van Fibbe SCL zijn Wieteke Willems (psycholoog), Anniek Ratelband (orthopedagoog) Alex van Veen (orthopedagoog) en Jolanda Vervloet (speltherapeut). Zij zijn op de maandag en/of dinsdag op school aanwezig.