Er werken op school verschillende pedagogisch medewerkers van Cordaan gefinancierd vanuit de gemeente (de SJSO). De pedagogisch medewerker wordt ingezet wanneer er een extra hulpvraag is en waarbij intensievere begeleiding vanuit de zorg nodig is.Wanneer uw zoon of dochter het aankomende schooljaar in aanmerking komt voor extra ondersteuning vanuit de zorg wordt u daar uiteraard van op de hoogte gebracht. Deze begeleiding kan individueel of in groepsverband zijn. De school en Cordaan bepalen samen, vanuit de vergadering met de commissie van begeleiding, welke leerlingen kunnen profiteren van extra begeleiding vanuit de zorg. U kunt als ouder ook hulp en/of advies vragen aan de pedagogisch medewerker.