De ouderraad behartigt de belangen van de ouders. Een belangrijke taak van de ouderraad is het beheren van de vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte van deze vrijwillige bijdrage is €40,- per leerling. Dit geld wordt onder andere gebruikt voor feesten, vieringen en excursies. Ouders kunnen altijd met vragen of ideeën bij de ouderraad terecht. Jaarlijks overlegt de ouderraad de begroting en de realisatie hiervan aan de directie en MR. De ouderbijdrage is helemaal vrijwillig.

Hiermee bedoelen we dat het niet betalen van de ouderbijdrage in geen geval gevolgen heeft voor deelname aan activiteiten.