Om toegelaten te kunnen worden op onze school, heeft een leerling een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig van het samenwerkingsverband primair onderwijs Amsterdam Diemen. Dit kan ook een ander samenwerkingsverband zijn wanneer u niet in Amsterdam woonachtig bent. De aanvraag van een TLV wordt door ouders en school van herkomst gedaan. Voor meer informatie en hulp hierbij kunt u zich richten tot www.swvamsterdamdiemen.nl en/of m.stolwijk@kolom.net
Een TLV wordt afgegeven voor een bepaalde periode. Wanneer deze periode afloopt vragen wij in samenspraak met de ouders en de CvB opnieuw een TLV aan voor de nieuwe periode.