De VSO afdeling Heldringschool krijgt Europese subsidie
De Heldringschool heeft onder de projectnaam “De weg naar zelfstandigheid" ESF-subsidie aangevraagd voor het schooljaar 2010-2011. Deze subsidie, bestemd voor leerlingen vanaf 15 jaar, is bedoeld om de leerlingen in een vroeg stadium ervaring te laten opdoen met praktische vaardigheden. Het uiteindelijke resultaat moet zijn dat schoolverlaters een soepele overgang maken van school naar een plek op de arbeidsmarkt.
De Heldringschool heeft er voor gekozen subsidie aan te vragen voor verschillende thema’s.
Ook voor het jaar 2012-2013 is er weer een ESF subsidie toegekend.

Voor ons kunstproject is er een subsidie toegekend van 10 000 euro.