Cordaan biedt op maandag, dinsdag, donderdag en op studiedagen naschoolse opvang in ons gebouw.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marieke Heinsman email: mheinsman@cordaan.nl