Happy2move Zij bieden naschoolse opvang/behandeling, ook in de vakanties en op studiedagen www.happy2move.nl 

Vesper BSO+  Naschoolse opvang voor kinderen met een extra ondersteuningsvraag www.bijvesper.nl

Ons Tweede Thuis  is een grote zorgorganisatie. Zij bieden verschillende vormen van naschoolse opvang en logeren www.onstweedethuis.nl

Heppie Zijn Bieden naschoolse opvang, logeerweekenden en vakantieopvang www.heppiezijn.nl

Vorm van pleegzorg Dat valt dan onder de naam weekend-en vakantiepleegzorg. 
O.a. Levvel biedt dit www.levvel.nl

De Kring Zij bieden naast naschoolse opvang ook logeeropvang. www.cordaan.nl
 
www.Zorgoppas.nl

Naschoolse dagbehandeling het Viooltje
https://landelijk.socialekaartnederland.nl/organisaties/naschoolse-dagbehandeling-goodwillcentra-leger-des-heils-amsterdam

Groei en glunder, unalzorg, praktische thuisondersteuning vanuit Cordaan kunnen vooral in de thuissituatie ondersteunen.

De Ster kindcentrum. Heel specialistische naschoolse behandeling. Is van Philadelphia. 
https://landelijk.socialekaartnederland.nl/organisaties/de-ster-kindercentrum-amsterdam

Naschoolse dagbehandeling Trampoline
https://landelijk.socialekaartnederland.nl/organisaties/philadelphia-orthopedagogisch-centrum-de-trampoline-amsterdam