Zijn wij de dichtstbijzijnde, passende school voor uw kind? En woont u op meer dan 3 km afstand, en langer dan 30 minuten reizen met het openbaar vervoer van onze school? Dan kan er gebruik gemaakt worden van leerlingenvervoer. Ouders kunnen een aanvraag indienen bij de afdeling leerlingenvervoer van de gemeente Amsterdam. Woont u niet in Amsterdam? Doe de aanvraag dan bij de gemeente van uw woonplaats.
Het vervoer valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.

Als u in aanmerking komt voor leerlingenvervoer wordt uw kind geplaatst in één van de taxibusjes of taxi's van een vervoersbedrijf. De taxichauffeur is voor de ouders de contactpersoon om eventuele afspraken mee te maken over uw kind tijdens de taxirit. Als uw kind door ziekte of andere redenen niet meerijdt, bent u zelf verantwoordelijk om dit aan de taxichauffeur door te geven.

Meer informatie vindt u op deze pagina leerlingenvervoer gemeente Amsterdam