In april 2022 is SO De Heldring bezocht door de onderwijsinspectie. Die dag is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de kwaliteit. De inspectie heeft onze school opnieuw beoordeeld als goede school. Via onderstaande link kunt u het conceptrapport inzien. Zodra het officiële rapport er is plaatsen we deze hier.

12QB01SO Conceptrapport KO-goed 6-4-2022.pdf