Er is momenteel sprake van een wachtlijst. Wij werken met man en macht aan het terugdringen van deze wachtlijst.  Helaas kunnen we nog niet zeggen of en hoeveel plekken er zijn voor  schooljaar 2023-2024 op onze school. We plannen daardoor voorlopig geen individuele rondleidingen en gesprekken in.  
U kunt wel deelnemen aan 1 van de twee kennismakingsochtenden van 2023:

Vrijdag 12 mei 2023 van 10:00u-11:00u
Woensdag 17 mei 2023 van 10:00u-11:00u 
Locatie Bosrankstraat 1 1032LH Amsterdam
U kunt zich aanmelden voor een van de ochtenden via emailadres: m.stolwijk@kolom.net 


De procedure wanneer er geen sprake is van een wachtlijst is als volgt:

Ouder(s) maken een afspraak voor een oriënterend gesprek met de directie van de school. 

Tijdens het gesprek krijgen ouders informatie over de school en een rondleiding door het gebouw.

Ook aan de orde komt de procedure voor aanmelding bij het samenwerkingsverband voor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV).

Ouders kunnen advies en ondersteuning krijgen over de te volgen procedure bij die aanvraag.

Als ouders voor SO de Heldring kiezen, vullen ze het aanmeldingsformulier in. 

We plannen een observatie in en vragen het dossier op.

De Commissie van Begeleiding bepaalt uiteindelijk of onze school
het best passend is voor de nieuwe leerling.

Voor een afspraak met de directie van het SO, bel of mail dan met
 Marijn Oussoren (adjunct-directeur) of met Marjolein Stolwijk (directeur)
m.oussoren@kolom.net of m.stolwijk@kolom.net 
Telefoonnummer van de school: 020-6372728